Algemene voorwaarden DesignByFloor

Floor Van Hasselt, met commerciële naam DesignByFloor, gevestigd te Helhoekweg 89, 2310 Rijkevorsel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0700456103.

E-mailadres:
info@desingbyfloor.be

Telefoonnummer: 
+32 478 81 22 45

Adres: 
Helhoekweg 89, 
2310 Rijkevorsel

Artikel 1:  Offertes

 1. Opgemaakte offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte zelf. 
 2. Offertes gelden enkel voor de diensten die hierin zijn opgenomen. 
 3. Bij het akkoord gaan van de offerte stem je in met de algemene voorwaarden.
 4. Indien de klant extra diensten vraagt dan opgenomen in de offerte, dan worden deze aangerekend in regie. Dit wordt steeds besproken. Het uurtarief is steeds vermeld op de offerte. 
 5. Er wordt steeds ene voorschot van 30% voorzien. Tenzij anders vermeld op de offerte. 

 

Artikel 2:  Onderhoudscontracten

 1. Een onderhoudscontract voor een website is niet verplicht, maar wel ten zeerste aangeraden. 
 2. Een onderhoudscontract dient minstens 3 maanden vooraf te worden opgezegd. 
 3. Hosting dient minstens 3 maanden vooraf te worden opgezegd. 
 4. Een domeinnaam dient minstens 3 maanden voor betaling worden opgezegd. 
 5. De facturen voor een onderhoudscontract komen om de 3 maanden via mail. Tenzij anders afgesproken.

Artikel 3: Eigen beheer

 1. Het zelf installeren van plugins of wijzigen is steeds op eigen verantwoordelijkheid. 
 2. DesignByFloor is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van een website. Dit moet door de klant zelf voorzien worden binnen de GDPR Richtlijnen. 
 3. Design voorziet de cookiebanner van CookieYes tenzij de klant een andere cookiebanner vraagt.

 

Artikel 4: Website

 1. Bij websites dit gemaakt worden door mij heb ik recht op een ‘Beheerders rol’.
 2. Alle kosten die gemaakt moeten worden (Bijvoorbeeld. het aanschaffen van een licentie voor een specifieke plugin) worden doorgerekend aan de klant.  
 3. DesignByFloor heeft het recht om ‘Design & development by DesignByFloor’ of ‘Website – DesignByFloor’ te vermelden. Indien je dit niet wil moet je dit vooraf bespreken.

 

Artikel 5: Drukwerk

 1. DesignByFloor is niet verantwoordelijk voor eventuele schrijffouten. 
 2. Het definitieve bestand wordt steeds doorgestuurd voordat drukwerk wordt besteld. Het is aan de klant om alles nog een extra te controleren. 
 3. Kosten van drukwerk wordt steeds vooraf besproken met de klant.

 

Artikel 6: Auteursrechten

 1. Na betaling van de eindfactuur draagt DesignByFloor de auteursrechten over aan de eindklant. 
 2. Facturen voor creatieve opdrachten worden verstuurd via Creative Shelter. Zij zorgen er voor dat alles in orde is omtrent de auteursrechten. 
 3. DesignByFloor heeft het recht om werken op het portfolio te plaatsen. 

 

Artikel 7: Betaling

 1. Facturen dienen binnen een termijn van 30 dagen betaald te worden. Dit is de betaaltermijn die vermeld wordt op de factuur. 
 2. Voor elk bedrag dat niet volledig is betaald op de vervaldatum, mag DesignByFloor, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een nalatigheidinterest aanrekenen van minstens 1,5 % per maand of de wettelijke interest, evenals een bijkomende forfaitaire schadevergoeding voor administratieve onkosten, die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van honderd (100) Euro. Alle bedragen zijn netto, zonder BTW of andere belastingen.
 3. Er mag steeds een tussentijdse factuur worden opgesteld indien te kosten te hoog beginnen oplopen. 
 4. Reiskosten worden vergoed aan €0,4170 per kilometer.
 5. Reis en verblijfkosten buiten België zijn factureerbaar aan kost. Reistijd buiten België is factureerbaar aan 50% van het normale uurtarief.
 6. Indien een factuur na 2 maanden nog niet betaald is, heeft DesignByFloor het recht om een website offline te zetten. 
 7. De diensten worden geleverd zoals omschreven in de offerte of factuur.
  Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn jaarlijks indexeerbaar aan de index der consumptieprijzen volgens formule:
  Basisprijs x index januari actueel

 

Artikel 8: Klachten

 1. Indien er klachten zijn kan de klant deze binnen de 8 kalenderdagen na oplevering van een project schriftelijk meedelen. De klant moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de tekortkoming. 
 2. Indien de klant de samenwerking vroegtijdig wil beëindigen dienen de uitgevoerde werken volledig betaalt te worden. 

 

Artikel 9: Overige

 1. DesignByFloor moet bestanden maar 1 jaar bijhouden. Deze worden steeds bezorgd aan de klant. Het is aan de klant de bestanden zelf goed op te slagen. 

Versie van 15 februari 2024